Nieuwsbrief Blokhoeve, uitvoering werkzaamheden

Nieuwsbrief Blokhoeve

In komend periode gaat er veel gebeuren in Blokhoeve. Wij informeren u daar graag over in deze nieuwsbrief. Om het voor u zo overzichtelijk mogelijk te maken, presenteren wij het overzicht door middel van een kaart met nummering. Zo langzaam aan groeit de wijk Blokhoeve steeds meer uit tot een volwaardige woonwijk waar u als bewoner de afgelopen tijden ook uw steentje aan hebt bijgedragen. We hopen dan ook dat u zich steeds meer thuis gaat voelen in Blokhoeve. 

1 Vlierhoeve

Start tweede fase: uitvoering. Trebbe bouwt aan de Vlierhoeve 102 grondgebonden woningen. De eerste fase ten noorden van de Vlierhoeve (vijftig woningen) is al bewoond. De eerste twee blokken (van totaal 6) van de tweede fase 52 grondgebonden woningen worden eind november/begin december opgeleverd. In april 2018 is dit project van ontwikkelaar Trebbe gereed en zal de inrichting van de openbare ruimte eveneens gereed zijn. Er zal gras worden ingezaaid en bomen en beplanting worden later in het plantseizoen aangebracht.

2 en 2A Eiland Oost

Begin november start het aanbrengen van de definitieve bestrating in Eiland Oost(2). Het betreft hier de straten Bongerdhoeve, Kweekhoeve, Weidehoeve en Bouwhoeve. Het plan is dat de definitieve bestrating er voor de feestdagen in ligt.  Voor het aanleggen van de definitieve bestrating wordt een tijdelijke opslag van materialen ingericht in het groengebied ten noorden van Eiland Oost. De huidige tijdelijke verharding zal daarbij vervangen worden. De aannemer zal u informeren wanneer hij bij u in de straat aan de gang gaat.

In Bouwhoeve (2A) wordt de tijdelijke rijweg aangelegd met betonstenen. Dit is op verzoek van bewoners omdat de betonplaten nogal wat geluidsoverlast veroorzaken. In de bouwhoeve worden ook verkeersdrempels aangelegd ook op verzoek van de bewoners.

Tijdens de werkzaamheden is er bouwverkeer en dit kan tot overlast leiden voor de bewoners. Deze route loopt via de Middelhoeve naar de Taludweg. Met borden langs de weg wordt het bouwverkeer aangegeven. Er wordt zoveel mogelijk getracht om de overlast te beperken.

De planning is als volgt:

  • Gestart is met de Kweekhoeve (vanaf nummer 1 tot het einde)
  • Daarna volgt de Bongerdhoeve (vanaf nummer 26 tot het begin)
  • Daarna de Weidehoeve en vervolgens de Bouwhoeve
  • Telkens wordt een deel van de straat en de stoep van ongeveer 100 meter opgebroken vervolgens verhogen we straat en stoep en vervangen we de stenen.

Uw huisvuil kan u aanbieden aan de hoek van de straten.

3 en 3 A Blok, Fase 3

Trebbe  bouwt drie blokken van elk 36 appartementen, sociale huurwoningen. In de derde week van januari  wordt het eerste blok opgeleverd. Bij het eerste nieuwe appartementengebouw wordt de definitieve bestrating gelegd. Aansluitend komen er de parkeervakken. De bestrating volgt telkens na de oplevering van de woonblokken. Het plan is dat de drie bouwblokken in juni 2018 gereed zijn.

Fase 3A Betreft de tijdelijke extra bouwweg. Deze is bestemd voor het verkeer dat niet van de Vlierhoeve of Peppelhoeve gebruik kan maken.

4 Bedrijven en bewoners gescheiden

Verkeer voor de bedrijven bedrijven en bewoners wordt straks definitief van elkaar gescheiden doordat in opdracht van de gemeente een extra bewoners ontsluitingsweg wordt aangelegd aan de zijde Symfonielaan. Deze weg heeft een aansluiting met het woongedeelte Blokhoeve. In november starten we met de voorbereidende werkzaamheden. De uitvoering van de aanleg van de bewoners ontsluitingsweg staat gepland voor februari – mei. Door de aanleg van de weg gaan parkeerplaatsen verloren op parkeerterrein Blokhoeve. In het oostelijk deel van Blokhoeve worden tijdelijk nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Het aantal dat wordt opgeheven, komt vervolgens in het oostelijk deel weer terug. Dit is aangeduid op tekening door een P. Deze zullen wij vooruitlopend op de start werkzaamheden aanleggen.

Als de weg in juni 2018 gereed is, is de scheiding tussen verkeer voor de bedrijven en  verkeer voor de woningen een feit.

5 Einde doorgaande route Iepenhoeve

Na het gereed komen van de bewoners ontsluitingsweg sluiten we een deel van de rijweg van de Iepenhoeve af. Dat doen we door de weg te verwijderen zodat er geen verkeer meer over heen gaat. Dit is gepland in mei 2018.

6 en 6A Middelhoeve

In overleg met bewoners is het ontwerp voor de herinrichting van de Middelhoeve tot stand gekomen. De uitvoering ervan is medio 2018 (aug 2018 sept 2018). In het plantseizoen oktober – november richten we het groen opnieuw in.   

7 en 7A Energieneutrale Parkwoningen

Trebbe bouwt acht parkwoningen die in juni – juli 2018 gereed zijn. Het gaat om woningen met een energieneutraal karakter. Voor de bouw van de woningen worden zeven bomen verplant naar omgeving van de atletiekbaan. Voor de verplanting van deze bomen wordt een kapvergunning aangevraagd.

Het bouwverkeer gaat via de Middelhoeve naar de Taludweg. Tijdens de bouw van de parkwoningen wordt het fietsverkeer omgeleid over de Nederhoeve.

Als de bouw van de parkwoningen klaar is, zullen verkeersplateau’s in het noordelijke gedeelte van de Middelhoeve voor het rechtdoor gaande  verkeer worden  aangepast zoals afgesproken met de bewoners.

8 Tijdelijke bouw weg

Na het gereed komen van de bewoners ontsluitingsweg wordt het bouwverkeer tijdelijk langs de bedrijven in Blokhoeve geleid.

K: Bouwkeet

Er komt tijdens de uitvoering van alle werkzaamheden een bouwkeet in het gebied ter hoogte van de Middelhoeve/Iepenhoeve waar bewoners op het spreekuur terecht kunnen met hun vragen. Het spreekuur wordt gehouden elke vrijdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur. Toezichthouder heer R. van Heemskerk kan u verder helpen met uw vragen. Ook kunt u zo nodig een afspraak met hem maken. Hij is bereikbaar per mail via r.heemskerk@nieuwegein.nl.

Bijgevoegd:
Info div werkzh Blokh 2017-2018 IB-Bh-INF-00010.pdf

« archief overzicht