Nieuwegein duurzaam en groen, wat moet het college doen?

Geachte heer, mevrouw

De programmaraad van de Oudegeinzaal, nodigt u van harte uit voor deelname aan het debat Nieuwegein duurzaam en groen. Dit debat vindt plaats op woensdag 23 april om 20.00 uur en wordt georganiseerd in samenwerking met Bewoners Collectief Nieuwegein (BCN). De laatste jaren ontstaan steeds meer dille-ma’s tussen bouwen en groenbehoud in Nieuwegein. Hoe gaan we daar mee om en hoe kan het Bewoners Collectief Nieuwegein daarin een rol spelen? En ook wat moet het nieuwe college doen en laten op dit gebied??

Het BCN zal in de persoon van Sander Bos en Patricia Nowak een presentatie houden over opzet en werk van BCN om van Nieuwegein een duurzame, groene en gezonde gemeente te maken. Zie ook http://www.bcnieuwegein.nl. Daarna vindt een debat plaats onder leiding van gespreksleider Wil Winter over ditzelfde onderwerp en de mogelijke rol van het BCN. Graag nodigen wij u uit voor deelname aan dit debat. Wij zien u graag op 23 april in de Oudegeinzaal in het Stadshuis.

Voor meer details en het programma: uitnodigingdebatbewonerscollectief.pdf

Graag aanmelden (ivm de catering) via programmaraadoudegeinzaal@gmail.com

Met vriendelijke groet,

namens de programmaraad

Bert Eggink

voorzitter

« archief overzicht