Nieuwe regels voor hondenbezitters

meer opruimplicht, meer hondenbakken, minder ergernis

Vanaf 19 november 2013 gelden nieuwe regels voor hondenbezitters. Deze nieuwe regels zijn opgesteld op basis van een evaluatie van het Hondenbeleid dat vanaf oktober 2011 van kracht is. Hondenbezitters zijn vanaf nu verplicht om een opruimmiddel bij zich te hebben en moeten de poep van hun hond ook opruimen in losloopgebieden dichtbij woningen. De hondenpoepzuiger hoeft daardoor niet meer ingezet te worden. Het daarmee uitgespaarde geld wordt ingezet voor extra hondenpoepbakken. Alle inwoners (hondenbezitters en niet-hondenbezitters) krijgen hierover een brief.

Opruimplicht in losloopgebieden in de bebouwde omgeving

Hondenbezitters zijn sinds 1 oktober 2011 verplicht om de hondenpoep van hun hond overal op te ruimen, behalve op de locaties waar honden vrij mogen loslopen. Dat is een logische regel, maar in de  doorgaans smalle losloopgebieden die dicht bij de woningen liggen, geeft dit nog overlast. Daarom wordt hier ook opruimplicht ingesteld. Aan de andere kant mag in de losloopgebieden langs de randen van de stad en in een deel van park Oudegein de hondenpoep wel blijven liggen. Deze verandering wordt over een jaar geëvalueerd.

Verplicht een opruimmiddel bij je hebben

Veel gemeenten hebben goede ervaringen met de regel dat inwoners die een hond uitlaten een opruimmiddel bij zich moeten hebben. Het (verplicht) bij je hebben van een opruimmiddel stimuleert het daadwerkelijke opruimgedrag en het maakt het vastgestelde beleid beter handhaafbaar. Alle wijknetwerken stemmen in met deze maatregel. Op 13 juni 2013 is deze aanpassing van de APV van kracht geworden.

Extra hondenpoepbakken, inzet hondenpoepzuiger alleen op plaatsen met grote overlast

Hondenbezitters zijn best bereid zijn om de poep op te ruimen, zolang ze maar niet ver met het zakje over straat hoeven lopen. Omdat de opruimplicht is uitgebreid, kan een deel van de inzet van de hondenpoepzuiger vervallen. Het geld zetten we in voor het plaatsen, legen en schoonmaken van extra hondenpoepbakken. De locatie van de bakken wordt o.a. in overleg met de wijknetwerken bepaald.

Ondanks de uitbreiding van de opruimplicht zullen er plaatsen zijn met overlast van hondenpoep, zoals speelplekken. De hondenpoepzuiger wordt alleen daar ingezet waar de overlast  groot is.

Hondenkaart aanpassen

De hondenkaart was niet zo goed leesbaar en is daarom aangepast. Verder zijn enkele groenstroken niet langer als losloopgebied aangewezen en enkele losloopgebieden toegevoegd. De nieuwe hondenkaart is terug te vinden op de gemeentelijke website. De hondenkaart is opgedeeld in handige wijkkaartjes, die u eventueel uit kunt printen en mee kunt nemen als u de hond uitlaat.

http://www.nieuwegein.nl/hondenkaart

« archief overzicht