MOvactor - Ambulant Jongerenwerk

MOvactor  - Ambulant Jongerenwerk

Het ambulant jongerenwerk van MOvactor ondersteunt jongeren in hun groeiproces naar volwassenheid. Ambulant jongerenwerk is een werkwijze die jongeren opzoekt in hun directe leefomgeving, op plaatsen waar zij hun (vrije) tijd doorbrengen. De ambulant jongerenwerker gaat in gesprek met jongeren op zoek naar hun wensen en behoeften en ondersteunt de jongeren om hun talenten/kwaliteiten in te zetten om deze behoefte(s) vorm te geven. Hierbij valt te denken aan het opzetten van een activiteit voor andere jongeren in de wijk of het creëren van een eigen plek in de wijk.

Ook ondersteunt de ambulant jongerenwerker jongeren bij het oplossen van zaken die de ontwikkeling van talenten in de weg staan. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het vinden van een stageplaats/een baan of het omgaan met alcohol.

Uitgangspositie van het ambulant jongerenwerk zijn de jongeren. Naast het ondersteunen van jongeren, legt het ambulant jongerenwerk ook verbindingen tussen jongeren, wijkbewoners en andere belanghebbenden in de wijk. Dit met als doel het integreren van jongeren in de (eigen) wijk en leefomgeving. Het ambulant jongerenwerk werkt hierin samen met o.a. gemeente, politie (wijkagenten), woningbouwcorporaties en wijkplatforms.

Welke jongerenwerker is bij u in de wijk actief:

 

Hanz Lasthuis             

Galecop, Hoogzandveld, Zandveld, Lekboulevard en Vreeswijk

e-mail:                          hlasthuis@movactor.nl

telefoon:                       06 – 433 68 431

werkdagen:                   Maandag, dinsdag en donderdag

 

Jacob Veldstra

Juthpaas, Wijkersloot, Batau Noord, Batau Zuid en Fokkesteeg

e-mail                           jveldstra@movactor.nl

telefoon:                       06 – 433 68 424

werkdagen:                   Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

Nynke Joustra   

Doorslag, Stadscentrum, Merwestein, Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve

e-mail:                          njoustra@movactor.nl

telefoon:                       06 – 433 68 433

werkdagen:                   Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

 

De jongerenwerkers op de foto vlnr:

Jacob Veldstra, Hanz Lasthuis, Nynke Joustra

 

« archief overzicht