Kunstopdracht Blokhoeve voor kunstenaars Ter Avest en Ballemans

Kunstenaars Alphons ter Avest en Yasser Ballemans krijgen de opdracht om een kunstwerk te  maken voor de wijk Blokhoeve. Dit heeft het college van B&W op 25 juni 2013 besloten op voordracht van de Adviescommissie Beeldende Kunst, aangevuld met een vertegenwoordiging van bewoners. De twee kunstwerken zullen de wijk een fraaiere uitstraling geven en bijdragen aan de identiteit van de wijk. Beide kunstwerken worden gerealiseerd dankzij de percentage regeling beeldende kunst, waarbij de gemeente Nieuwegein 1% van nieuwbouwprojecten of grondexploitatie aan kunst in de openbare ruimte besteedt. Dit geldt ook voor Blokhoeve. 

Kunstwerken Damverbinding en Middelhoeve

Alphons ter Avest gaat voor de damverbinding een ‘Bever’ maken die wel 4,5 meter hoog is. Het beeld zal als een landmark fungeren dat vanaf de weg, aan de rand van de wijk, te zien zal zijn.

Voor de Middelhoeve ontwerpt Yasser Ballemans een aantal sculpturen geïnspireerd op vazen met beplanting, die op verschillende plekken komen te staan. De exacte locaties worden nog nader bepaald.

Informatieve bijeenkomst in de wijk

In de eerste helft van september organiseert de gemeente samen met het wijkplatform een informatieve bijeenkomst in Blokhoeve. Wijkbewoners kunnen dan kennismaken met de kunstenaars en hun reacties meegeven op het ontwerp. Het ontwerp zelf staat niet meer ter discussie, maar kleine aanpassingen kunnen de kunstenaars nog verwerken in het definitieve ontwerp. Ook worden dan de mogelijke locaties besproken.

Omgevingsvergunning

Na goedkeuring van het definitief ontwerp zal een omgevingsvergunning aangevraagd worden en volgt nog een inspraakprocedure. Al met al is het streven om de kunstwerken rond de zomer van 2014 te kunnen plaatsen.

Informatie over de voortgang van de kunstprojecten

De vorderingen van de twee kunstprojecten zijn te volgen in het wijkthema:

http://www.nieuwegeinsewijken.nl/zuilenstein-huisdegeer-blokhoeve/wijkthemas_kunst-in-blokhoeve.php

« archief overzicht