Kleedjesmarkt op Koningsdag

Plaats                          : Nieuwegein
Betreft                         : info tbv kleedjesmarkt 2018
Datum                         : maart 2018

Weer een gezellige kleedjesmarkt? Dat kan!

Vorig jaar organiseerde de Oranjevereniging Nieuwegein Noord (OvNN) tijdens Koningsdag een kleedjesmarkt op de Nedereindseweg voor alle inwoners van Nieuwegein. Dat was een groot succes en werd door heel veel bewoners als heel gezellig ervaren. Een goede reden voor de Oranjevereniging Nieuwegein Noord om op Koningsdag vrijdag 27 april 2018 weer een kleedjesmarkt realiseren.

Het zal U niet verbazen dat we ook nu op het punt ‘financiën’ stuitten. Ook vorig jaar hebben we diverse extra donaties kregen waardoor we als OvNN weer konden laten zien dat we in staat zijn een top evenement te organiseren. Alleen maar positieve reacties en vooral de vraag om herhaling! Ook financieel hadden we de zaken voor elkaar; er is mede dankzij de donaties geen verlies gemaakt.

We kunnen echter niet zonder donaties. We hebben al weer toezeggingen van donateurs maar alle donaties zijn welkom. Vandaar de vraag of U ook (weer) wilt bijdragen aan de realisatie van de kleedjesmarkt in 2018.

We draaien geheel op vrijwilligers maar er zijn helaas toch kosten waar we graag uw bijdrage voor nodig hebben. Uw bijdrage zal besteed worden aan bijvoorbeeld kosten voor de vergunning, gecertificeerde verkeersregelaars, EHBO, afvalopruiming, wegafzettingen, toiletten, communicatiemiddelen, fietsenstallingen, enz, enz. Het wordt dus vooral besteed aan noodzakelijke kosten voor het regelen van een grandioos feest waar iedereen van geniet.

Dit jaar willen we ook muziek op het terrein organiseren voor extra gezelligheid. Daar mogen we uw donatie toch wel voor vragen?

Om de voorbereidingen en financiële consequenties goed te kunnen inschatten zouden we graag voor april 2018 willen weten welke donaties U zou willen doen. Een toezegging kunt U doen aan info@oranjeverenigingNN.nl maar direct doneren mag ook!

De donaties kan overgemaakt worden naar bankrekening NL63 RBRB 089 664 6432 t.n.v. Oranjevereniging Nieuwegein Noord.

Namens het bestuur en vrijwilligers van de Oranjevereniging Nieuwegein Noord alvast van harte bedankt! Wij geven er de inwoners van Nieuwegein een geweldig feest voor terug!

Met vriendelijke Oranjegroet,

Hans Schenk
Voorzitter OvNN

P.s.: U kunt er van uit gaan dat wij elke gelegenheid aan zullen grijpen om onze sponsors in het zonnetje te zetten (tenzij U liever anoniem blijft natuurlijk)!

« archief overzicht