Kent u de Algemene Hulpdienst Nieuwegein?

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) is een sociale hulpdienst die al 40 jaar gerund wordt door vrijwilligers en hulp geeft aan inwoners van Nieuwegein, met als doel het welzijn van kwetsbare inwoners van Nieuwegein te bevorderen. Zij richt zich daarbij vooral op zieken, ouderen en eenzame in hun functioneren beperkte medeburgers.. De gratis ondersteuning die de AHN biedt is erop gericht dat deze groep mensen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Voorbeelden zijn: begeleid vervoer, hulp met boodschappen, klusjes in en om het huis, administratieve hulp, regelhulp, sociaal contact en recreatieve activiteiten, zoals winkelen en fietsen. De vrijwilligers staan voor u klaar als hulp van familie, vrienden of bekenden niet voldoende is of als professionele instellingen geen hulp kunnen bieden.

De hulp die de AHN biedt is te onderscheiden in praktische hulp en sociale ondersteuning.

Zij maken geen onderscheid naar geloofsovertuiging, politieke voorkeur, levensopvatting of maatschappelijke overtuiging. Bij de beoordeling van de hulpvraag wordt iedereen als gelijk beschouwd.

Voor nadere informatie zie www.hulpdienstnieuwegein.nl

« archief overzicht