Kennismakings- en informatieavond

Kennismakings- en informatieavond

Op dinsdagavond 9 april heeft het wijkplatform in de aula van OBS De Toonladder in Zuilenstein kennisgemaakt met nieuwe geïnteresseerde vrijwilligers.

Tijdens deze avond werd er verteld wat het wijkplatform al doet en zou willen doen in haar wijken, werden de projecten gepresenteerd voor 2013 waar hulp bij nodig is en was er ruimte voor nieuwe ideeën en kennismaking. We kijken met veel plezier terug op een positieve avond. Een paar reacties:

“Ik vond het een gezellige avond dinsdag. Ik heb leuke mensen gesproken. De notulen die we daarna ontvingen van de vorige wijkplatformvergadering, maakten mijn enthousiasme nog groter. Jullie werken concreet en pragmatisch aan de verdere verbetering van de kwaliteit van onze wijk. Ik wil mezelf graag, via de werkgroep Woonomgeving, inzetten voor onze wijk!”

“Ik vond afgelopen dinsdagavond ook een positieve ervaring. Leuk om vriendelijke en enthousiaste mede wijkbewoners te ontmoeten.”

“Ik heb met veel plezier deelgenomen aan de vergadering, vond het leuk om te zien hoe betrokken anderen zijn bij hun wijk en hoeveel er met elkaar bereikt is. Kortom een goed initiatief en ik wil op de een of andere manier wel betrokken blijven! Bewoner Zuilenstein, Carillonlaan!”

Binnenkort zal het wijkplatform weer een dergelijke avond gaan organiseren.

« archief overzicht