Joyce Tittel ombudsfunctionaris jeugd, zorg en participatie

De gemeente heeft de uitvoering van de nieuwe wetten op gebied van jeugd, zorg en participatie overgedragen aan de onafhankelijke stichting Geynwijs. Hierdoor bevordert de gemeente dat het gesprek tussen inwoner en professionals van Geynwijs onafhankelijk verloopt; en niet beïnvloed wordt door belangen vanuit de gemeente of vanuit het aanbod van voorzieningen.

De gemeente begrijpt dat het kan voorkomen dat inwoners en professionals van Geynwijs niet tot een oplossing komen. Daarom organiseert de gemeente voor inwoners de mogelijkheid om een beroep te doen op de ombudsfunctionaris Joyce Tittel. Zij is vanaf  1 april 2015 voor inwoners bereikbaar  en handelt  onafhankelijk ten opzichte van de stichting Geynwijs.

Inwoners kunnen bij haar terecht wanneer zij van mening zijn dat hun situatie onvoldoende is ingeschat of het doorlopen proces met de Stichting Geynwijs onvoldoende wordt gevonden.  Deze informele aanpak bestaat naast de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

De Standplaats van de ombudsfunctionaris

De ombudsfunctionaris heeft haar werkplek in het Stadshuis, Stadsplein 1. Zij is bereikbaar op ma, di, wo en do van 10.00 tot 15.00 uur op (030) 607 19 93 en mobiel op

(06) 29 52 03 07 en per mail: J.tittel@nieuwegein.nl. Gesprekken vinden op het stadshuis of thuis plaats, afhankelijk van de wens en de mogelijkheden van de inwoner.

De werkwijze van de ombudsfunctionaris

  • Een inwoner van Nieuwegein is van mening dat zijn/haar situatie onvoldoende is ingeschat waardoor hij zij niet kan instemmen met het plan dat is opgesteld door Stichting Geynwijs. De inwoner kan dan contact opnemen met de ombudsfunctionaris.
  • De ombudsfunctionaris onderzoekt de situatie, leest het plan, hoort de betrokkene(n), organiseert eventueel een gesprek met alle betrokkenen en brengt op basis hiervan een advies uit aan de vragende partij. Ze licht tevens hierover de stichting Geynwijs in.
  • De inwoner beslist zelf welke stappen hij/zij verder onderneemt.
  • De ombudsfunctionaris kan inwoners ook adviseren of een bezwaar zin heeft of dat de kans van slagen gering is.

Voor informatie en advies

De gemeente streeft ernaar haar inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn als het gaat om het informeren en voorzien van advies. Daarvoor zet zij naast de ombudsfunctionaris,  ook de digitale sociale kaart en  de laagdrempelige Geynwijspunten in de wijk in.

Meer informatie

De geplaatste foto van Joyce Tittel, is gemaakt door de afdeling communicatie. 

« archief overzicht