Initiatievenkompas MOvactor van Start!

Het initiatievenkompas is een online vraagbaak waar Nieuwegeinse burgers met vragen over het opstarten of voortzetten van bewonersinitiatieven terecht kunnen. Het initiatievenkompas is vanaf nu online beschikbaar via de website van MOvactor.

http://www.movactor.nl/bewonersinitiatief/initiatieven-kompas

Voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is de betrokkenheid en inzet van burgers onmisbaar.. Een bewonersinitiatief kan de leefbaarheid in de wijk verbeteren of eraan bijdragen dat mensen voor elkaar klaarstaan. Er zijn veel burgers met waardevolle ideeën en initiatieven voor hun buurt of gemeente, maar niet alle initiatiefnemers weten hoe zij hun initiatief van de grond kunnen krijgen. Vragen zoals: ‘Hoe financier ik mijn initiatief?’, ‘Waar vind ik een locatie?’ Of ‘Hoe maak ik van mijn idee een concreet plan?’ komen vaak naar boven. Naast MOvactor, bieden ondermeer de Gemeente Nieuwegein, de woningcorporaties en de wijkplatforms in Nieuwegein ondersteuning aan bewonersinitiatieven. Maar bij welke organisatie kun je nu terecht met welke vraag? Om ervoor te zorgen dat initiatiefrijke burgers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, zijn in het digitale initiatievenkompas de mogelijkheden voor ondersteuning van bewonersinitiatieven in Nieuwegein verzameld. Op veelvoorkomende vragen is direct een pasklaar antwoord te vinden of een verwijzing naar een instantie die hulp kan bieden. Voor overige vragen biedt een medewerker van MOvactor advies en ondersteuning. Op deze manier gaan waardevolle ideeën of initiatieven van burgers niet verloren maar worden deze versterkt!

a5_flyer_initiatievenkompas.pdf

« archief overzicht