Informatiebijeenkomst over bouw windmolen bij Green Village

De gemeente heeft laten weten van onderstaande bericht niet op de hoogte te zijn en is hierbij niet betrokken. Justin van Hooijdonk is tot nog toe niet bereikbaar en het wijkplatform twijfelt of onderstaande geen 1 april grap is.

Het wijkplatform stelt de bewoners in Blokhoeve en andere geïnteresseerden op de hoogte van de volgende bijeenkomst:

Informatiebijeenkomst over Bouw windmolen bij Green Village
2e Paasdag (dus aankomende maandag) van 16.00 uur tot 17.00 uur
in Green Village aan de Blokhoeve 7

Eerder deze maand werd bekend dat op het veld voor Green Village in de wijk de Blokhoeve een windmolen gebouwd zou gaan worden. In de wijkplatformvergadering van 14 maart jl. werden hierover vragen gesteld door bewoners. De wethouder Hans Reusch die bij de vergadering aanwezig was, deelde de volgende informatie met het wijkplatform:

In het kort komt het er op neer dat een windturbine met deze afmetingen op deze locatie niet in het bestemmingsplan Blokhoeve past (niet in het vigerend plan, maar ook niet in het nieuwe bestemmingsplan). Dat betekent dat er een planologisch juridische procedure doorlopen moet worden waarbij een aantal aspecten (zoals geluid, externe veiligheid, archeologie) nader onderzocht moet worden. Tijdens deze procedure is er ook ruimte voor bewoners om zienswijzen in te dienen. Daarnaast is in ieder geval een WABO vergunning voor bouwen en een Melding Activiteitenbesluit nodig.

Voor het plaatsen van dit soort turbines met deze hoogte is een vergunning nodig. Het college heeft in september 2010 gebieden op bedrijventerreinen aangewezen waar onder voorwaarden vergunningsvrij miniwindturbines geplaatst mogen worden. Dat zijn windturbines met een maximale rotordiameter van 5 meter en een maximale tiphoogte (hoogste punt van een wiek) van 10 meter boven de voet van de turbine. Daarnaast geldt de aanvullende voorwaarde om op deze bedrijventerreinen een minimale afstand van 100 meter tot woningen (niet zijnde bedrijfswoningen) te hanteren. De volgende bedrijventerreinen zijn aangewezen: Plettenburg, De Wiers (met uitzondering van het gebied ten zuiden van de Ambachtsweg en de Weg van de Binnenvaart), De Liesbosch, Laagraven en Het Klooster. Blokhoeve is niet aangewezen, zodat hier de gebruikelijke vergunningprocedure geldt. Tot slot wordt door de heer van Hooijdonk (eigenaar) in de media gesproken over een windturbine van 20/30 meter hoogte, deze hoogte is sowieso niet passend binnen het beleid voor miniwindturbines. Een windturbine op deze locatie past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Blokhoeve uit 1981 en ook niet in het nieuwe bestemmingsplan dat naar verwachting in mei 2013 door de raad vastgesteld wordt. Aspecten als geluid, slagschaduw en uitzicht spelen uiteraard een rol in de planologisch juridische procedure. In een ruimtelijke onderbouwing zal door de aanvrager aangetoond moeten worden dat dit soort aspecten geen nadelige impact hebben op de omgeving en zal hij moeten onderbouwen dat afwijken van het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling mogelijk is.

Op Pen.nl ( zie www.pen.nl ) is nu te lezen dat de heer Van Hooijdonk het volgende zegt: ‘We hebben beloofd een inloopmiddag te houden om de bewoners uit te leggen wat we gaan doen, en daar houden wij ons aan. De bouw wordt geregeld vanuit Brussel, waar we veel hulp krijgen en natuurlijk de financiën. Een molen als deze is vrij duur maar ook de vergunningen worden vanuit Brussel geregeld. De Europese subsidieprogramma’s worden ontwikkeld en uitgevoerd door de verschillende Directoraten Generaal (DGs) van de Europese Commissie. Afhankelijk van het subsidieprogramma en de activiteiten kon ons project tot 95% subsidie ontvangen. Het is uiteindelijk 80% geworden, en daar waren wij zeer blij mee. Inmiddels is de bouw van de molen gestart in de fabriek in Duitsland.’

Van Hooijdonk: ‘Omdat wij de bewoners goed willen uitleggen wat wij gaan doen houden wij op 2e Paasdag (veel mensen zijn dan vrij), dus aankomende maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur een inloopmiddag in De Green Village aan de Blokhoeve 7. In regie met de gemeente is deze informatiemiddag gepland. Aanwezig zal zijn de heer Vermeulen uit Brussel die ons geholpen heeft met dit project.’

Het wijkplatform is hier door Green Village en de gemeente nog niet over ingelicht. Gezien de korte termijn waarop de middag plaats vindt, is het belangrijk voor het wijkplatform de bewoners alvast op de hoogte te stellen.

« archief overzicht