Info over hekken om speelvoorzieningen wijkpark Blokhoeve.(kopie)

Sinds 6 september is een van de speelvoorzieningen (speelvoorziening met zandbak/glijbaan en klimwanden) in het buurtpark Blokhoeve afgezet met hekwerken. Dit in verband met het naar het schijnt doelbewust saboteren van de speelvoorziening door vandalen, waardoor de veiligheid van de gebruikers niet gewaarborgd kan worden. Onlangs is een deel van het webnet (stalen vangnet) doorgeknipt, waardoor het niet veilig is om de speelvoorziening te gebruiken. 

 
Momenteel onderzoekt de fabrikant in afstemming met het ontwerpbureau welke duurzame oplossing(en) voorhanden zijn die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Het streven is de hekken zo snel mogelijk te verwijderen en de speelvoorziening wederom in gebruik te nemen. Deze week zal een ook buurtbericht verspreid worden onder de bewoners in Blokhoeve, waarin uitgelegd wordt wat de reden is van de tijdelijke afzetting van een van de speelvoorzieningen. 

« archief overzicht