Graag uw mening over de mogelijke verruiming koopzondagen!

U kunt de poll invullen tot en met dinsdag 16 juli 2013

Beste wijkbewoner,

U zult er ongetwijfeld in de media al over vernomen hebben. Het College van B&W legt de mogelijkheid voor winkeliers om elke zondag open te zijn voor inspraak voor. Eind mei stemde een meerderheid van de Eerste Kamer in met versoepeling van de Winkeltijdenwet. Deze wet regelt dat gemeenten zelf bepalen of en hoe vaak winkels op zondag hun deuren mogen openen.

Nieuwegeinse winkeliers hebben het college gevraagd om verruiming van het aantal koopzondagen nu de wetgever daar mogelijkheden voor geeft.

Het colege van B&W biedt ruimte aan de Nieuwegeinse samenleving om reacties te uiten op het voorstel. Op basis daarvan besluit het college welke vraag zij voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad wil voorleggen.

De verruiming van het aantal koopzondagen is in een ontwerp  voor een mogelijk nieuwe verordening over winkeltijden voorgesteld. In deze verordening is de mogelijkheid opgenomen om als winkel elke zondag open te zijn inclusief de feestdagen Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart en Tweede Pinksterdag. De ontwerpverordening zou winkeliers vanaf 1 oktober de mogelijkheid bieden om op zondag om 12.00 uur de deur te openen. Enkel voor bouwmarkten, tuincentra en autodealers zou dat vanaf 10.00 zijn. Ondernemers kunnen geen verplichting krijgen tot openstelling, wel kunnen zij in overleg afspraken maken.

Het college wil ook graag de mening van ons wijkplatform weten. Als u de poll invult, verzamelen wij de reacties en formuleren op basis daarvan een mening die we als uw wijkplatform zullen insturen. Deze mening zullen we ook op deze website plaatsen.

Natuurlijk kunt u ook op persoonlijke titel reageren. U vindt alle informatie in de bijlagen. Daarnaast staat er informatie op de gemeentelijke website. De inspraakperiode start 4 juli a.s. en duurt tot en met 14 augustus.

Het wijkplatform is niet (nauwelijks) actief tijdens de zomervakantie van 20 juli t/m 1 september. Daarom vragen wij u de poll in te vullen voor woensdag 17 juli. Dat geeft ons de gelegenheid uiterlijk 19 juli de mening van het wijkplatform te formuleren en aan de gemeente door te geven.

Voor meer informatie zie de volgende documenten:

Klik hier om de poll in te vullen.

En eventueel kunt u via de ideeënbus nog meer informatie of een korte toelichting geven.

Succes en hartelijk bedankt voor uw deelname!

« archief overzicht