Boomgaard in het park Kokkebogaard wordt in oude glorie hersteld

li. Dhr. G-J. de Graaff, re. Dhr. J. Houtzager (Foto: Mirjam Hanselaar)

Persbericht

Nieuwegein, 7 april 2013

VERWAARLOOSDE BOOMGAARD IN PARK KOKKEBOGAARD WORDT IN OUDE GLORIE HERSTELD

Woensdag 3 april is een 5 man sterke ploeg begonnen met snoeiwerkzaamheden in de openbaar toegankelijke boomgaard in het park Kokkebogaard in de wijk Zuilenstein.

Dit mooie initiatief kwam tot stand in een vergadering van het wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve. Daar werden zorgen geuit over het voortbestaan van de fruitbomen achter het Zorgcentrum Zuilenstein.

De heer John Houtzager, die als CDA Raadslid en bewoner van de wijk Zuilenstein de vergaderingen van het wijkplatform bijwoont, pakte dit onderwerp op en besprak het met de heer Gert-Jan de Graaff van het gelijknamige aannemersbedrijf in duurzaam en verantwoord boombeheer. Het voortbestaan van deze boomgaard met zijn bijzondere Oudhollandse appel- en perenfruitboom rassen is van blijvende waarde voor bewoners van omliggende wijken. Vandaar zijn aanbod om gedurende ca. 10 jaar belangeloos de boomgaard te verzorgen. Voor dit specifieke snoeiadvies wordt de heer de Graaff bijgestaan door de heer  Manus Osnabrugge, fruitteler uit Tull en ’t Waal.

Bij nader onderzoek van deze 40-50 jaar oude boomgaard bleek dat er zeer lang geen boomverzorging had plaatsgevonden. Door onregelmatig onderhoud neemt de kwaliteit van de groei, bloei en vrucht af, maar bij goed onderhoud kan een fruitboomgaard wel 100 jaar oud worden.

Daarom moesten er van de ca. 90 bomen diverse gerooid worden omdat ze te slecht waren. Ook vond er uitdunning plaats om de goede fruitbomen meer ruimte te geven.

Het is de intentie van de gemeente om komende jaren een aantal nieuwe Oudhollandse fruitbomen aan te planten. Omdat het, afhankelijk van het ras, tussen de 4 en 20 jaar duurt voor zo’n boom vrucht gaat dragen zullen deze nieuwe bomen in eerste instantie alleen te bewonderen zijn om hun fraaie bloesem.

De behouden bomen zijn dit jaar rigoureus gesnoeid. In 2014 volgt een nieuwe snoeironde. Dan is te zien hoe de overgebleven bomen zich hebben ontwikkeld. Het zal zeker een paar jaar intensief en specialistisch onderhoud vragen voor de boomgaard weer in oude glorie is hersteld. Dit zal op traditionele wijze plaatsvinden, zonder bemesting en de bomen worden niet bespoten.

Daarna kan bekeken worden of er met belangstellende bewoners een gezamenlijk onderhoudsplan op te stellen is zodat deze boomgaard een echte buurtboomgaard kan worden, waar in de toekomst ook rondleidingen in gegeven kunnen worden. Daarbij wordt gedacht aan de omliggende scholen en andere geïnteresseerden.

Namens het wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer Blokhoeve,

Mirjam Hanselaar   

« archief overzicht