Anders omgaan met huishoudelijk afval!

Vanaf 2017 start de gemeente Nieuwegein met een andere wijze van inzamelen van het huishoudelijk afval. De gemeenteraad is hiervoor onlangs akkoord gegaan.

Huishoudelijk afval

Plastic, metaal zoals blikjes en drankenkartons (PMD-afval) kunnen al vanaf nu tegelijk worden aangeboden. Let op het gaat hier nog steeds over verpakkingsmateriaal! Dus geen andere metalen voorwerpen mogen in het PMD afval!

Inwoners kunnen hiervoor gewoon de oude zakken gebruiken (Tip: eventueel dubbel gebruiken voor de stevigheid). De voorraad die nog bij afvalreinigingsbedrijf RMN en in de supermarkten is, wordt eerst opgemaakt. Daarna levert RMN stevigere zakken aan de supermarkten wanneer die nieuwe zakken bestellen. Ook de nieuwe zakken zijn gratis. Zie ook hieronder de tekst ‘Aanbiedregels PMD in Nieuwegein’ daar staan nog handige tips en locaties voor het verkrijgen van de PMD afvalzakken. De tweede container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt gratis. Heeft u al een 2e gft container? Dan wordt dit automatisch verrekend bij de afvalstoffenheffing. Wilt u een 2e gft container? Dan kunt u die aanvragen bij RMN.

Grof afval en grof tuinafval

Ergens in de eerste helft van 2017 gaan inwoners betalen voor het aan huis laten ophalen van het grof afval (tien euro per keer) en van het grof tuinafval (dertig euro per keer). Vier keer per jaar wordt grof tuinafval, op verzoek, gratis opgehaald: in maart, april, oktober en november. RMN maakt dit bekend via Molenkruier en haar website. Het zelf wegbrengen van grof afval naar de gemeentewerf (afvalbrengstation) blijft ook mogelijk voor de inwoners van Nieuwegein. De regels hiervoor staan op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl .
Inwoners worden nog geïnformeerd op het moment dat deze manier van grof (tuin)afval inzamelen in gaat. Meer informatie over het scheiden van afval vindt u op de website van RMN. www.rmn.nl

Maatregelen tussen medio 2017 en 2020

In de periode tussen half 2017 en 2020 voert de gemeente stapsgewijs nog een aantal maatregelen uit die meer voorbereidingstijd vergen. Inwoners worden over deze maatregelen steeds van te voren geïnformeerd. 

In willekeurige volgorde:

 • De containers voor gft worden in de zomermaanden elke week aan huis geleegd.
 • Er komen in de herfst ook extra bladkorven in de wijk.
 • Bewoners van hoogbouw (flats) kunnen een verzamelcontainer voor gft aanvragen. Als er meerdere bewoners in een buurt belangstelling hebben, wordt de verzamelcontainer geplaatst. De belangstellenden krijgen daarvoor een toegangspas.
 • De openingstijden van het recyclestation worden tevens verruimd.
 • Ook het aantal ondergrondse verzamelcontainers glas en papier wordt uitgebreid.
 • Daarnaast komt er een aantal Micro-afvalbrengstations bij winkelcentra waar cartridges, spaarlampen en kleine elektronische apparaten ingeleverd kunnen worden.
 • Handhavingsacties worden uitgevoerd om te controleren of de grondstoffen en het restafval op de juiste manier zijn gescheiden.
 • De gemeente onderzoekt de kansen en mogelijkheden van scheiden van afval aan de bron en van het na scheiden. Ze legt de uitkomsten daarvan begin 2018 voor aan de raad zodat daaruit een keus gemaakt wordt.

 

* Overgenomen uit persbericht, bewerkt en aangevuld door secretaris wijkplatform Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve.

Aanbiedregels PMD in Nieuwegein

 • PMD aanbieden in speciaal daarvoor bestemde PMD zakken (gratis verkrijgbaar).
 • De verpakkingen hoeven niet schoon te zijn, wel leeg.
 • Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten
 • Drankenkartons kunt u kleiner maken, zodat er meer PMD in de zak past.
 • De zak(ken) op de inzameldag vóór 7.30 uur aan de straat zetten; niet al de avond daarvoor, in verband met vogels, ongedierte en zwerfafval.
 • Woont u in hoogbouw? Bied dan uw zak(ken) aan op de aanbiedplaats.
 • Wanneer PMD in uw wijk wordt opgehaald, kun u nakijken in het inzamelschema voor uw locatie (zie www.rmn.nl) 

U kunt gratis PMD zakken afhalen bij onderstaande locaties: 

 • Stadhuis Nieuwegein
 • Gemeentewerf
 • Recyclingstation
 • Bibliotheek De Tweede Verdieping
 • Dagwinkel Vreeswijk
 • Milieu Educatie Centrum
 • Woningcorporatie Jutphaas Wonen
 • Woningcorporatie Portaal
 • Woningcorporatie Mitros
 • Dierenkliniek Hugen
 • Drogisterij Sebas
 • Jumbo Gaarde
 • Albert Heijn Hoogzandveld
 • Albert Heijn Fokkesteeg
 • Jumbo Macadocentrum
 • Albert Heijn Muntplein
 • Albert Heijn City Plaza
 • EM-TÉ Nieuwegein
 • PLUS Van Loon
 • Nettorama
 • Jumbo Laag Raadstede
 • LIDL Kauwenhof

 

* Deze tekst is overgenomen van de website www.rmn.nl door secretaris wijkplatform Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve.

Overige stukken:

Grondstoffeninzamelplan 2017 – 2020.pdf
Poster afval.pdf
Vraag en antwoord wijkplatforms over grondstoffeninzamelplan.pdf

« archief overzicht