Afvalbeleid - Afval scheiden

Beste wijkbewoners,

Het rijk legt gemeenten een inspanningsverplichting op van 75% afvalscheiding in 2020. Dit vergt een andere wijze van omgaan met huishoudelijk afval en daarom een ander afvalbeleidsplan.

De gemeente buigt zich momenteel over het afvalbeleid. Wij denken dat het goed is dat u daar van op de hoogte bent. Daarom treft u hier twee links aan waar u informatie over dit onderwerp kunt vinden.

Er volgt nog een inwonersconsultatie via een vragenlijst aan het inwonerspanel, waarbij ook andere inwoners nadrukkelijk worden uitgenodigd de vragenlijst in te vullen.

Link naar raadsstuk inzake actieplan afval apart 2014 – 2018:
http://ris.nieuwegein.nl/530/Raadsstukken/1/2014-454%20Br.%20college%20aan%20raad%20dd%2011-12-14%20inzake%20Actieplan%20afval%20apart%202014-2018.pdf

Link naar raadsstuk presentatie afvalbeleidsplan:
http://ris.nieuwegein.nl/530/Raadsstukken/1/presentatie%20ROM%208-1-15%20afvalbeleidsplan.pdf

Bent u nog geen lid van het inwonerspanel? Kijk dan hier om u aan te melden: http://www.nieuwegein.nl/inwonerspanel

* Als doorlinken niet lukt dan de link door middel van kopiëren en plakken in je browser openen.