Adoptiebasket

Veel mensen denken dat de bloemenbaskets gevuld worden vanuit de Gemeente. Dat klopt niet, het is een initiatief geweest vanuit de wijkplatforms. De baskets hingen bij alle entrees van de wijken. Echter heeft het wijkplatform van Blokhoeve, Huis de Geer en Zuilenstein geen budget voor het vullen van de baskets. 

Een aantal bewoners vinden het wel leuk om ook dit jaar bloemen in de baskets te hebben en dat de baskets ook meer in de wijken zelf komen te hangen. Daarom is er in samenwerking met een bewoner, Cityflower en Cubord Signmaker een ludieke actie bedacht namelijk de baskets ter adoptie aan bieden. Waarbij de baskets gemonteerd kunnen worden aan elke lantaarnpaal in de wijken Blokhoeve, Huis de Geer en Zuilenstein.  

Op deze manier hopen we toch gevulde bloemenbaskets te krijgen die de straten in onze wijken deze zomer en eventueel ook de winter gaan opfleuren! 

Lees hierover meer op de volgende website:
https://adoptiebasket.nl/

« archief overzicht