Wijkkaart onderhoud- en projectenplan 2016

Wijkkaart Onderhoud- en Projectenplan 2016

De wijkkaart (zie bijlage pdf) met het Nieuwegeins Onderhoud- en Projectenplan 2016 voor onze wijken

Toelichting:

  • Onderhoud verkeerslichteninstallaties op de kruispunten Taludweg/Remiseweg
  • Asfaltering Buxthudelaan (Zuilenstein)
  • Herstaatwerk Mgr. G.W. van Heukelumstraat (ged.) (Zuilenstein)
  • Herstraatwerk Manonsingel (ged), Othellolaan (ged) en Serenadelaan (ged) (Zuilenstein)
  • In de wijk Zuilenstein zal in gedeelten de openbare verlichting worden vernieuwd (vervolg van 2015)
  • Onderhoud aan de Symfonie- en Vronensteyntunnel
  • Conserveerwerk aan de Rijnhuizerbrug
  • Onderhoud aan AHOB Marimbalaan (Zuilenstein)

Het tijdschema waarin bovenstaande werkzaamheden moeten plaatsvinden kan nog niet worden aangegeven omdat er nog teveel wijzigingen kunnen plaatsvinden. Doordat er veel onderlinge samenhang is, moet voorkomen worden dat er onnodig oponthoud in het verkeer zal ontstaan. Niet alles tegelijk dus.

Jaarplan 2016
Overzichtstekening Onderhoud en Projecten 

« archief overzicht