Oproep deelname aan werk- en projectgroepen

Beste medewijkbewoners,                                     

Het wijkplatform wil in 2015 graag een aantal zaken voor en met elkaar organiseren voor onze wijken. Hieronder treft u deze aan. We kunnen dit alleen voor elkaar krijgen als we het samen doen.

Daarom vragen we u te kijken of er onderwerpen bij staan die u aanspreken en waaraan u mee zou willen werken. Laat u ons dit dan weten door een mailtje te sturen naar bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl

Het zou fijn zijn voor elke activiteit een aantal wijkbewoners bereid te vinden dit op te pakken en inhoud te geven.

  1. Wijkschouw (najaar) 2015 (thema nog te bepalen)
  2. Zomerfeest zaterdag 27 juni 2015
  3. Wijkplatform café (2 x)
  4. Informatieavonden (1 x veiligheid / 1 x nader te bepalen onderwerp)
  5. Nationale burendag 26 september 2015
  6. Kleine klussen voor elkaar doen. (Idee dat wijkbewoners een aanvraag kunnen doen om een klein klusje dat men zelf niet kan te laten doen door (mede-) wijkbewoners.)
  7. Ideeën die u zelf in wilt brengen

Het bestuur staat natuurlijk klaar om mee te helpen. We hopen van u te horen!

« archief overzicht