Informatieavond Visie Park Oudegein

Informatieavond Visie Park Oudegein, Hét Stadspark van Nieuwegein

Hoe blijft Stadspark Oudegein  ook in de toekomst een stadspark waar u wilt verblijven,  recreëren, ontdekken en beleven? En wat is daarvoor nodig?  Met deze vraag in gedachten heeft de gemeente de afgelopen periode open gesprekken gehouden om met diverse mensen en organisaties, zoals natuurorganisaties, wijkplatforms, ondernemers. Ook het digipanel is gevraagd naar hun ideeën omtrent het toekomstbeeld van park Oudegein. Dit heeft veel informatie opgeleverd. Het antwoord op deze vragen krijgt een plek in de inrichtingsvisie Park Oudegein, Hét Stadspark van Nieuwegein. Deze visie maakt de gemeente samen met iedereen die belangstelling heeft om mee te denken. Of u nu professional bent of niet.

Informatieavond

Daarom organiseren we op donderdag 19 maart een informatieavond. Op deze avond hoort u hoe we deze inbreng verwerkt hebben in denkrichtingen. De vraag die op deze avond voorligt is hoe we alle wensen kunnen vertalen naar ambities. We horen graag uw ideeën hierover. Deze ambities worden aan het college van B&W voorgelegd, en vervolgens (met participanten) nader uitgewerkt tot de inrichtingsvisie en uitvoeringsprogramma. De planning is om deze inrichtingsvisie en uitvoeringsprogramma af te ronden in het najaar van 2015.

Deze participatieavond vindt plaats op donderdag 19 maart 2015 van 19.30-21.30 uur in het restaurant in het Stadshuis, Stadsplein 1. Heeft u belangstelling om mee te denken, meld u zich dan aan voor 17 maart bij Debra van der Kooij, e-mail: d.vanderkooij@nieuwegein.nl

Zie ook:

« archief overzicht