Wijkbudget Vreeswijk

Jaarlijks ontvangt het Wijkplatform Vreeswijk van de Gemeente Nieuwegein een Wijkbudget. Het budget kan worden besteed aan initiatieven in Vreeswijk, die op één of andere manier een duurzame bijdrage leveren aan de leefbaarheid, cultuur of sociale cohesie. Onder sociale cohesie worden geen straatfeesten gerekend. De criteria bij de beoordeling van de aanvragen zijn:

  • De aanvraag levert een bijdrage aan de uitstraling van Vreeswijk;
  • De aanvraag is duurzaam;

De aanvraag bevordert de leefbaarheid in Vreeswijk (bijdrage voor aanvragen van kerstbomen bedraagt maximaal € 100.);

  • De aanvraag bevordert de natuurwaarde in Vreeswijk;
  • De aanvraag heeft een cultureel of toeristisch karakter.

Wijkaanvragen en toekenningen

Naar aanleiding van de oproep in de Beugelaer zijn er de volgende reacties ontvangen:

-       Drie aanvragen voor kerstbomen.

-       Aanvraag nieuwe wilgen bij fortgracht van Fort Vreeswijk. Hier kunnen eventueel staken worden neergezet en daar zijn geen kosten aan verbonden.

-       Aanvraag voor speeltoestellen bij Kromme Rijnwerf. Er is echter geen concreet voorstel ingediend en ook geen budget. Er wordt voorgesteld voorlopig een budget te reserveren van € 1.200.

-       Aanvraag voor project Fort Vreeswijk en Dorpshuis: Kosten voor bewoners- en ondernemersavond, flyers en opstarten zelfbeheer van Dorpshuis.

Daarnaast zijn er het afgelopen jaar al de volgende toezeggingen gedaan:

-       Inrichting van de Museumpassantenhaven: Informatiebord bij de Oranjebrug.

-       Herinrichting Kazemat Voorhavendijk: Inmiddels zijn de nieuwe hekjes en twee bankjes al geplaatst en een informatiebord is nog in ontwikkeling.

 

In de WPV vergadering van 30 september is de onderstaande verdeling van het Wijkbudget vastgesteld. De aanvragers zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gesteld.

Informatiebord Oranjebrug 2013/14                      4.000            

Twee bankjes + hek bij Kazemat 2013                  2.300              

Informatiebord bij Kazemat 2013                          3.000            

Budget Vreeswijk Dorpshuis                                 2.000            

Speeltoestellen Kromme Rijnwerf (reservering)     1.200            

Kerstboom Conradstraat                                             100           

Kerstboom Lingestraat                                          100           

Kerstboom Vuursteen/Leisteenoever           100           

Totaal Wijkbudget 2013                                 €12.800

Rene Kwant.    

Cultuur Themagroep WPV

Uit: Beugelaer november 2013

 

« wijkberichten overzicht