Vreeswijkse ondernemers op het Fort

Ná de bewoners, zijn de bedrijven uit Vreeswijk en de lokale organisaties geïnformeerd over de ambitie van het Wijkplatform Vreeswijk om het Fort in zelfbeheer te exploiteren. De 30 geïnteresseerde aanwezigen op 5 maart hebben informatie gekregen over de mogelijkheden en zijn gevraagd om de ambitie te ondersteunen. Dit kan door:

  • een vast aandeel te nemen in de exploitatie
  • gebruik te maken op huurbasis van (delen van) de locatie
  • sponsoring: geld, kennis, materialen of arbeid (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
  • eigen netwerk in te zetten om participanten te werven

Er is belangstelling vanuit het bedrijfsleven om tot een gezamenlijk plan te komen. Ook is er ter plekke sponsoring toegezegd. In de vorm van een jaarlijks bedrag en ook doorhet beschikbaar stellen van kennis. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee.

De bedrijven en organisaties  die zich nog niet gemeld hebben en wél  belangstelling hebben om in enigerlei vorm te participeren kunnen dit per e.mail kenbaar maken en/of een afspraak maken voor een oriënterend gesprek.

« wijkberichten overzicht