Voorbereiding bezoek Koningspaar

Opknapbeurt voor de Hoge Brug

Bezoek Koningspaar Vreeswijk

Op 3O mei brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima een bezoek aan Vreeswijk . Dit is een feestelijk gebeuren, maar zal voor u enige consequenties hebben. In dit wijkbericht informeren wij u over de maatregelen die wij treffen,Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Autovrij gebied

Het gebied Dorpsstraat /Tramstraat en Lekstraat / Raadhuisplein / Oude Sluis en Spuisluis zal autovrij gemaakt worden, Dit is nodig in verband met de in te stellen publieksvakken en de route van het Koningspaar. Hierdoor moeten ook een aantal terrassen verwijderd worden. De winkels zijn gewoon open, behalve tijdens het bezoek van het koningspaar (van 14:30 uur tot 15:00 uur). De woningen blijven gewoon per voet bereikbaar. De Oranjevereniging Vreeswijk zorgt voor de versiering van het straatbeeld. Wij nodigen u van harte uit om ook zelf uw huis te versieren.

Veiligheidsmaatregelen

Tijdens het bezoek zijn diverse veiligheidsmaatregelen van kracht. Hieronder kunt u lezen welke maatregelen worden genomen (zie ook het kaartje):

1. Enkele straten worden afgesloten. Dit zijn De Kade, Molenstraat en Spuisluis' De afsluiting vindt plaats tussen 14.30 en 15.00 uur. Gedurende deze periode is de straat niet toegankelijk.

2. In het betrokken gebied is vanaf 29 mei 20.00 uur tot 30 mei 17.00 uur de wegsleepregeling van kracht' Auto's moeten dan elders worden geparkeerd. Auto's die er nog staan worden weggesleept.

3. Ook een aantal terrassen moet op 30 mei vanaf 06.00 uur zijn verwijderd.

Onderhoud hoge brug

Voorafgaand aan het bezoek van het Koningspaar zal het hoogheemraadschap van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 mei onderhoud (schilderwerk) uitvoeren aan de hoge brug nabij Poelzicht. Om de hinder voor de omgeving te verzachten worden de werkzaamheden aan de brug uitgevoerd tussen 9.00 en 16.00 uur. Dat betekent dat de brug toegankelijk is van dinsdag 21 tlm vrijdag 24 mei tot 9.00 uur en na 16.00 uur. Het hoogheemraadschap vraagt uw begrip voor de noodzakelijke afsluiting tijdens de uitvoering van de werkzaamheden  

Ophalen plastic

Onder andere op het Raadhuisplein, Oude SIuis, Spuisluis etc. wordt volgens schema op donderdag 30 mei plastic opgehaald. In verband met het bezoek zal dit niet op deze dag plaats vinden. U ontvangt nog bericht van RMN (De ophaler van het afval) over wanneer het afval wel wordt opgehaald. Wij willen u vragen om het plastic afval dan ook niet aan te bieden.

Meer informatie

De meest actuele informatie vindt u hier. De gemeente is ook bereikbaar op telefoonnummer 14030

« wijkberichten overzicht