Historie van Hoogzandveld / Zandveld / Lekboulevard

Wijkschouw 2009

 

 

Inwoners

Aantal inwoners

Op 1 januari 2008 hadden Hoog Zandveld, Zandveld en Lekboulevard 6.691 inwoners. Het aantal inwoners is ten opzichte van 2007 met 0,8% gedaald. In 2007 hebben zich 567 mensen gevestigd in onze wijk. Daarvan komen 269 mensen uit andere wijken in Nieuwegein. In totaal zijn 623 mensen vertrokken uit Hoog Zandveld, Zandveld en Lekboulevard. Daarvan zijn 251 mensen naar een andere wijk in Nieuwegein vertrokken.

 Leeftijd inwoners

Van de inwoners is 62% tussen de 20 en 64 jaar oud (gemiddeld in Nieuwegein 66%). 22% is 19 jaar of jonger (gemiddeld 23%) en 16% is 65 jaar en ouder (gemiddeld 12%). Dit wijkt af van het gemiddelde van Nieuwegein.

Oordeel inwoners over hun wijk

Inwoners van Hoog Zandveld, Zandveld en Lekboulevard zijn positief over hun wijk. In 2006 vond 74% van de inwoners dat de mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar om gaan (gemiddeld 66%). Dat was in 2004 72%. In 2006 zegt 70% gehecht te zijn aan de buurt. Dat was in 2004 66%. Het gemiddelde in Nieuwegein in 2006 is 58%. Van de inwoners van Hoog Zandveld, Zandveld en Lekboulevard vindt 29% dat de wijk de afgelopen jaren achteruit is gegaan (gemiddeld 25%). Dit is meer dan in 2004, toen het 23% was. De toekomstverwachting voor de ontwikkeling in de wijk is het minst positief vergeleken met de verwachting in de andere wijken. Het aandeel van de inwoners dat vooruitgang verwacht is 3%, In 2004 was het 6% Gemiddeld. In 2006 verwacht 8% van de inwoners vooruitgang. Van de inwoners wil 10% in 2006 wel een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt; dit is gelijk aan het gemiddelde. In 2004 was het 12%. 

Actualiteit

De hierboven weergegeven statistische informatie stamt nog uit 2009. Wij zijn doende deze informatie te actualiseren. Binnenkort meer . . .cb 08042015