Zorgen bij omwonenden Sportpark Parkhout-Zandveld

 

Op 28 mei a.s. besluit de gemeenteraad van Nieuwegein over de volgende fase van de ontwikkeling van Sportpark Parkhout-Zandveld. Omwonenden voelen zich onvoldoende gehoord bij de besluitvorming, en hebben grote zorgen over het plan dat er nu ligt.

Onvoldoende participatie

Tot 2016 zijn bewoners intensief betrokken geweest bij de plannen voor het sportpark. Vier jaar later ligt er ineens een heel ander plan, waarover zij niet hebben kunnen meepraten. De hockeyvelden liggen aan de andere kant van het sportpark, vlak bij de bebouwing  op de Helmkruid. De ontsluitingsweg die voor een autoluwe Helmkruid zou moeten zorgen is uit de plannen geschrapt. Voor reflectie op de plannen waarbij de zorgen van omwonenden worden meegenomen is geen tijd. De gemeenteraad is sportparkmoe en vindt dat na zeven jaar linksom of rechtsom maar eens een besluit genomen moet worden. De Hockeyclub MHCN oefent druk uit om snel tot besluitvorming over te gaan. Intussen is door de coronacrisis, het verbod op bijeenkomsten, en het digitaal vergaderen het voor de bewoners erg moeilijk om nog te participeren.

Inhoudelijke zorgen

Ook met de inhoud van het plan dat nu bij de gemeenteraad ligt, zijn omwonenden niet blij. Zij vrezen geluidsoverlast van de hockeyvelden, die zeer intensief gebruikt worden, en van de kantine, die waarschijnlijk dicht bij de bebouwing zal worden geplaatst. Daarmee laten de plannen ook kansen liggen. Waarom worden kleedkamers en clubgebouwen niet op één locatie geclusterd, zodat de verschillende clubs gemakkelijk van elkaars locaties gebruik kunnen maken wanneer zij grote evenementen of toernooien organiseren?

Wanneer het sportpark toegankelijk blijft vanaf de Helmkruid, vrezen bewoners bovendien voor sluipverkeer en een hoge parkeerdruk.

Jeugdland en park Oudegein

Ten slotte zijn er zorgen over de toekomst van park Oudegein en van bouwspeeltuin Jeugdland. Wat betreft die laatste: in de plannen van de gemeente is onduidelijk wat de ambitie is voor Jeugdland. MHCN heeft wel ideeën, en ziet ruimte voor bijvoorbeeld een BSO. Of op die manier het karakter van Jeugdland behouden blijft, en het – gratis – toegankelijk blijft voor alle kinderen van Nieuwegein, is zeer de vraag.

Ook Oudegein lijkt niet veilig. Het is nu al passen en meten om alle clubs voldoende ruimte te geven op het sportpark. Verschillende clubs geven aan dat zij denken te gaan groeien, of denken al aan concrete uitbreiding in de vorm van bijvoorbeeld een nieuwe binnenhal. Er lijken maar weinig manieren om aan die wens tegemoet te komen, zonder een stuk park op te offeren.

De bewoners roepen de gemeente op om, hoe de besluitvorming 28 mei ook uit mag vallen, bewoners actief te betrekken bij het vervolg van het proces, en rekening te houden met bovengenoemde punten.

De bewoners van het Helmkruid te Nieuwegein.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rob Jan Derks   

rjderks@gmail.com