Nieuwe voorzitter WPHZL

Met ingang van 4 september 2019 heeft WPHZL een nieuwe voorzitter: Cobie Smith. Cobie was al geruime tijd lid van het wijkplatform.

Een nieuwe voorzitter was nodig omdat voorzitter Aad Koedijk na zo'n 5 jaar op 30 juni terugtrad wegens verhuizing naar een locatie buiten HZL.

Het bestuur van het wijkplatform is zeer verheugd met deze oplossing en is ervan overtuigd dat Cobie over precies de juiste vaardigheden beschikt.

WPHZL heeft daarmee ook een nieuw telefoonnummer : 06-38 69 30 57 en een nieuw postadres gekregen : Kribbemonde 59, 3434 KZ Nieuwegein.

Het adres van de website (www.wijkplatformhzl.nl) en het e-mail adres (info@wijkplatformhzl.nl) zijn uiteraard ongewijzigd gebleven.

Er staan nog vacatures open voor de functies secretaris en notulist.