In memoriam Aad Koedijk (1949-2021)

Op 13 maart jl. overleed Aad Koedijk.

Aad Koedijk was, met Arie den Oudsten, eind 2014 van mening dat de situatie die was ontstaan door het collectief opstappen van alle leden van het eerdere wijkplatform ongewenst was voor zowel de gemeente Nieuwegein als voor de wijken waarvoor het platform actief was. Hij schreef de doorstartnotitie op basis waarvan het nieuwe Wijkplatform HZL in 2015 van start ging en was daarvan tot 2019 voorzitter toen hij wegens verhuizing terugtrad.

Onder de leiding van Aad Koedijk werden goede afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden, werden nieuwe leden geworven en talrijke initiatieven genomen. In de jaren van zijn voorzitterschap ontstonden de Kerstmarkt en het festival Lentekriebels en werden veel contacten gelegd waaruit een productieve samenwerking met anderen ontstond.

Het afscheid van Aad Koedijk heeft in besloten kring plaatsgevonden op vrijdagmiddag 19 maart en was via livestream te volgen.

De familie stelt, in plaats van bloemen, een donatie aan het Diabetesfonds zeer op prijs.

« archief overzicht