Doe mee met waardebepalen van bomen

Een leefbare stad kan niet zonder bomen. Bomen dragen bij aan de beeldkwaliteit, geven beschutting tegen hitte en wind en hebben soms culturele waarde. Helaas wordt het belang van bomen gemakkelijk uit het oog verloren en daarom heeft de gemeente de bescherming van bomen geregeld. Om het belang van bescherming van bomen versus de veranderende behoeften van inwoners beter te wegen, heeft het college vorig jaar een vernieuwd Boombeschermingsplan aangenomen. Het Boombeschermingsplan is samen met de stad gemaakt en hoort bij de Bomenverordening en de Bomenkaart.

De gemeentelijke bomen die kapvergunning plichtig zijn, staan op de Bomenkaart. De Bomenkaart wordt nu opnieuw geïnventariseerd.

We nodigen u dan ook van harte uit om mee te doen met de inventarisatie zodat u kunt meekijken hoe we bomen waarderen.

De  inventarisaties voor onze wijken is op 4 maart. We ontvangen u dan graag op de onderstaande locatie. Wilt u zich wel even van tevoren aanmelden  per mail naar samendoen@nieuwegein.nl en er bij vermelden welke datum u komt.

->  4 maart: start 11.00 tot 12.00 uur. Hoog Zandveld in Buurtplein Zuid aan Ratelaar 37;

 

Kapvergunning plichtige boom

We geven de bomen punten bij de inventarisatie. Hiervoor gebruiken we 12 criteria. Als de geïnventariseerde boom 42 punten of meer heeft dan wordt deze opgenomen op de bomenkaart. Op deze kaart staan straks alle bomen waarvoor een kapvergunning aangevraagd wordt voordat deze gekapt mag worden.

bron: Gemeente Nieuwegein