Data Groenwandelingen 2020

Het Wijkplatform HZL organiseert ook dit jaar weer een aantal Groen-wandelingen.

Onder leiding van Theo Kleijer (lid van het platform en van beroep hovenier) wandelen we door de wijken Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard.

Er zijn drie wandelingen door deze wijken.

Theo wijst tijdens de wandelingen op bijzondere bomen, struiken e.a. groen. Door met deze wandelingen mee te lopen kijk je met heel andere ogen naar de buurt: welke bomen en struiken staan er zoal in de wijken en hoe is het met het onderhoud van het groen gesteld dat door de gemeente wordt onderhouden.

Theo legt ook uit welke normen de gemeente hanteert bij het snoeien en maaien van het openbare groen.

Dit jaar gaan we ook voor het eerst wandelen door Park Oudegein omdat dit park dicht tegen onze wijken aanligt en het leuk is om daar weer hele andere groensoorten te ontdekken.

 

Loopt u ook een keertje mee?? Wij stellen dat bijzonder op prijs! Met uw ogen zien we wellicht weer andere ‘groen’ zaken die ook belangrijk zijn.

Het verzamelpunt is altijd voor Buurtplein Zuid (Winkelcentrum Hoogzandveld). U herkent het groepje aan de gele hesjes van de leden van het Wijkplatform.

Na afloop van de wandeling is er, ivm coronamaatregelen, geen gelegenheid om nog wat te drinken met elkaar.

De wandelingen duren ongeveer een uur tot anderhalf uur.

Meld u van tevoren wel even aan via het mailadres info@wijkplatformhzl.nl

Mocht de wandelingen onverhoopt niet door gaan dan laten wij u dat weten.

De data voor dit jaar zijn:

Zaterdag 2 mei 2020 - start 10.00 uur  [vervallen ivm coronamaatregelen]

Donderdag 11 juni 2020 - start 15.00 uur [gewijzigde tijd]

Donderdag 30 juli 2020 - start 19.00 uur

 

Extra Park Oudegein wandelingen:

Donderdag 11 juni 2020 - start 19.00 uur [vertrek Jack's Grillhouse]

Woensdag 2 september 2020 - start 14.00 uur   Let op: datum gewijzigd!!

« archief overzicht