Vergaderschema 2024 Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard
| 1 december 2023 t/m 1 februari 2025 |

 

De reguliere vergaderingen van het wijkplatform voor 2024 zijn als volgt vastgesteld.

De vergaderingen zijn op woensdagavond vanaf 20.00 uur in Buurtplein Zuid en zijn, onder normale omstandigheden, openbaar. U bent van harte welkom. Wij stellen aanmelding vooraf dan wel op prijs, zodat wij u netjes kunnen ontvangen.

De vergaderagenda's worden vooraf op de website geplaatst, de notulen achteraf.

         De data:

         24 01 2024                     geannuleerd

         13 03 2024                     notulen --> zie bij 'documenten' --> 'verslagen Wijkplatform'

         15 05 2024                     agenda  --> zie bij 'documenten' --> 'oproepen Wijkplatform'

         03 07 2024                     vervalt

         11 09 2024                     -

         13 11 2024                     -

         22 01 2025                     [agenda] 

 

« Agenda overzicht