Vergaderschema 2019 Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard

11 december 2019 t/m 2 februari 2020

 

De reguliere vergaderingen van het wijkplatform voor 2019 zijn als volgt vastgesteld.

De vergaderingen zijn op woensdagavond vanaf 20.00 uur in Buurtplein Zuid en zijn openbaar. U bent van harte welkom. Wij stellen aanmelding vooraf op prijs, zodat wij u netjes kunnen ontvangen.

De vergaderagenda's worden vooraf op de website geplaatst, de notulen achteraf.

         De data:

         16 01 2019                     [verslag] 

         10 04 2019                     [verslag]

         19 06 2019                     [verslag] 

         04 09 2019                     [vervallen]

         20 11 2019                     [verslag] 

         22 01 2020                     [agenda]