Openbare vergadering Wijkplatform HZL 25 januari 2023
| 19 januari 2023 t/m 27 januari 2023 |

 

De vergaderingen vinden normaliter plaats in het Buurtplein Zuid en beginnen om 20.00 uur. 

De vergaderingen zijn openbaar. Bewoners zijn welkom om mee te denken en mee te praten. Bewoners kunnen voorstellen doen. Bewoners hebben echter geen stemrecht.

Bewoners wordt (om logistieke redenen) dringend verzocht hun  aanwezigheid vooraf te melden op info@wijkplatformhzl.nl.

Agenda vergadering 17 oktober 2018 (Buurtplein Zuid); aanvang 20.00 uur

De agenda voor deze vergadering is op deze site beschikbaar. U vindt hem onder de knop 'Documenten' bij 'Oproepen Wijkplatform'.

« Agenda overzicht