Openbare vergadering Wijkplatform HZL 22 januari 2020

13 januari 2020 t/m 2 februari 2020

 

De vergaderingen zijn openbaar. Bewoners zijn welkom om mee te denken, mee te praten en voorstellen te doen. Bewoners hebben echter geen stemrecht.

Bewoners wordt (om logistieke redenen) verzocht hun aanwezigheid vooraf te melden op info@wijkplatformhzl.nl.

Agenda vergadering 22 januari 2020 (Buurtplein Zuid); 20:00 - 22:00 uur

De agenda voor deze vergadering vindt U hier.