Openbare vergadering Wijkplatform HZL 19 juni 2019

11 juni 2019 t/m 16 juli 2019

 

De vergaderingen zijn openbaar. Bewoners zijn welkom om mee te denken en mee te praten. Bewoners kunnen voorstellen doen. Bewoners hebben echter geen stemrecht.

Bewoners wordt (om logistieke redenen) dringend verzocht hun  aanwezigheid vooraf te melden op info@wijkplatformhzl.nl.

Agenda vergadering 19 juni 2019 (Buurtplein Zuid); aanvang 20.00 uur

De agenda voor deze vergadering vindt U hier.