Verkeer - vereist oplettendheid van ons allemaal

Verkeer.

We kunnen niet zonder maar zouden soms de nadelen van auto, motor- brommer fietsverkeer niet willen ervaren. Met zijn allen kunnen we proberen de nadelige effecten of risico´s rondom verkeer of onveilige verkeerssituaties, te verkleinen of beperken. 

Heb je ideeën of praktische wensen, tips hoe we een bestaande onveilige situatie kunnen verbeteren of wil je zeker dat een bepaalde situatie wordt gehandhaafd, laat het ons dan weten per mail zodat we desnoods contact met je op kunnen nemen voor meer informatie.

De doorlooptijd van "verkeers-onderwerpen" is veelal lang vanwege de complexiteit. 

·        de indieners voeren zelf het voorstel uit

·        de aanvraag is voorzien van een gespecificeerde begroting 

·        er zit (voorzover van toepassing) een kaartje / situatieschets bij 

·        de bijdrage mag niet besteed worden aan eet- en drinkwaren

 

 

 

Voorzover van toepassing worden onderwerpen die in reguliere budgetten thuishoren eruit gefilterd, ook bijvoorbeeld onderwerpen die eigenlijk bij de Servicelijn van de gemeente Nieuwegein (tel. 0800-0230258) of een andere instantie thuishoren.

Dit wordt gecommuniceerd met de indiener(s) als dit het geval blijkt te zijn.

 

Het initiatief mag niet in strijd zijn met bestaand gemeentelijk beleid. In bijzondere gevallen kan aan de gemeente gevraagd worden het beleid aan te passen.

 

De bestuurders van de Stichting beoordelen de aanvragen. Aanvragers worden per email/schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van het wijkoverleg.

Uitbetaling van een door het Wijkoverleg Galecop goedgekeurde aanvraag zal geschieden nadat de buurtactiviteit heeft plaatsgevonden en de penningmeester de betreffende nota’s heeft ontvangen.

 

De projecten moeten worden uitgevoerd voor het einde van het lopende kalenderjaar.

 

Een buurt/organisatie mag 1x per jaar een aanvraag indienen.

 

De aanvragen kunnen worden ingediend bij de penningmeester van het wijkoverleg. De adviseur leefbaarheid van de SWN kan zonodig ondersteuning verlenen bij het opstellen van de aanvraag. (tel. nr. SWN 030-6033748). Ook kan contact worden opgenomen met deze adviseur voor vragen en opmerkingen.