Over de wijk van Galecop

Kamerstructuur van de wijk Galecop

Galecop, één van de meest recente uitbreidingswijken van Nieuwegein. Galecop ligt in het noorden van Nieuwegein en bestaat uit de woonwijk en de groenzone Galecopperzoom (ten noorden van de woonwijk).

 

 In het noorden grenst Galecop aan de A12, in het westen aan de A2 en in het oosten aan de A.C. Verhoefweg. Deze weg scheidt Galecop van de nieuwe woonwijk Blokhoeve. Aan de zuidzijde ligt de jaren tachtig woonwijk, Batau-Noord. Beide wijken worden van elkaar gescheiden door een brede groenstrook.

Galecop heeft een heldere hoofdstructuur. De Galecopperlaan is de hoofdweg van de wijk. De hoofdweg ontsluit de verschillende delen van de wijk, en vormt tegelijkertijd een scheiding tussen de verschillende buurten. Dwars door de wijk loopt de Galecopperdijk, een historische weg voor langzaam verkeer. Langs de Galecopperdijk staan nog diverse historische woningen.

De wijk wordt aan drie zijden begrensd door groenzones. De zuidelijke groene zone scheidt Galecop van de wijk Batau-Noord. Aan de westzijde is de groenzone een buffer tussen Galecop en de A2. Galecopperzoom, scheidt de woonwijk Galecop van de A12. Dwars door de wijk loopt een vierde groenzone, waarin een zichtbare hoogspanningsleiding ligt.

De wijk bestaat uit drie delen. In het noordelijke en zuidelijke deel bevinden zich vooral eengezinswoningen. In het zuidelijke deel ligt een voorzieningencluster met onder meer een aantal scholen en een sporthal. In het noordelijk deel eindigen alle straatnamen op Hove, in het zuidelijk deel op Hage. In het middendeel bestaat de bebouwing voornamelijk uit meergezinswoningen. De straatnamen in deze zone eindigen allemaal op Park.

De zones met eengezinswoningen zijn opgedeeld in kleinere vlekken, “kamers”, die als begrenzing robuust vormgegeven wanden van een dubbele rij eengezinswoningen hebben. Deze zijn meestal als traditionele rijtjeswoningen ingevuld. Ruim opgezette lanen, waarbij de vier bomenrijen zorg dragen voor een groene verbinding van de groenstructuren en een dominante afscherming van de verschillende woonbuurtjes vormt. De aanliggende woningblokken profiteren van deze bijzondere ligging en kennen elk een aangenaam woonklimaat.

Binnen de “kamers” is er ruimte voor minder traditionele rijtjeswoningen maar ook voor geschakelde woningen in verschillende categorieën. Voor elk van de “kamers” is een aantal architecten en projectontwikkelaars gezocht die aan de hand van een “Ontwikkelingsplan” (waarin een kleuren- en materialenschema als mede een speciaal thema - bijvoorbeeld “energiezuinig bouwen” - werd meegegeven) een eigen beeld en karakter aan de “kamer” hebben gegeven. Elke “kamer” is tenslotte voorzien van een unieke naam:

Hieronder kunt u de projecten uit het Wijkjaarplan en de gehele wijkkarakteristiek inclusief wijkstatistieken downloaden. Een andere interessante link is 

http://www.nieuwegein.nl/sjablonen/1/infotype/area/view.asp?objectID=17668

 

Downloads

Buurtgegevens Galecop - Gemeente Nieuwegein

Bekijk informatie over het gemiddelde inkomen, bevolkingssamenstelling en gemiddelde woningwaarde in Galecop - Gemeente Nieuwegein.

Galecop - Gemeente Nieuwegein
Gemeente: Nieuwegein
Buurt: Galecop

Bevolking (2008)
Aantal inwoners: 8.890
Aantal mannen: 4.330
Aantal vrouwen: 4.570
Geboorte (2007): 70
Sterfte (2007): 45
Niet-westerse allochtonen: 11%
Bevolkingsdichtheid: 3.606 personen per km2
Leeftijd (2008)
0 tot 15: 20%
15 tot 25: 10%
25 tot 45: 28%
45 tot 65: 29%
65 en ouder: 13%
Samenstelling huishoudens (2008)
Eenpersoonshuishoudens: 28%
Huishoudens zonder kinderen: 32%
Huishoudens met kinderen: 41%
Aantal huishoudens: 3.700
Gemiddelde grootte: 2,4 pers.
Arbeid
Werkzame personen (2005): 77% (van bevolking 15-64 jaar)
Bijstandsuitkeringen (2007): 18 per 1000 huishoudens
Inkomen (2007)
Gemiddeld: 19.600 euro per inkomensontvanger
Lage inkomens: 33%
Hoge inkomens: 23%
Wonen
Gemiddelde woningwaarde (2007): 242.000 euro (WOZ)
Aantal woningen (2008): 3.610
Huur / Koop (2005): 32% / 68%
Motorvoertuigen (2008)
Aantal personenauto's: 3.735
Aantal bedrijfsmotorvoertuigen: 180
Aantal motortweewielers: 250
Aantal personenauto's per huishouden: 1,0
Personenauto's per km2: 1.515