Het milieu in Galecop handhaven en verbeteren

Milieu. 

Galecop ligt in het midden van Nederland, dicht bij 2 grote snelwegen, de AV Verhoefweg en Batauweg. Voor lucht- en geluidskwaliteit verwijzen we naar de gemeentepagina. 

Ook Galecop ontkomt niet aan "vergroening en verduurzaming" van de energievoorzieining. Helaas ontkomt Galecop ook niet een dalende trend van onderhoud van de groen en andere voorzieningen. 

Waar mogelijk en zinvol ondersteunt het wijkoverleg initatieven om te komen tot een beter, leuker, prettiger, groener en gezonder milieu voor mens en dier. Heeft U, heb jij ideeën, wensen op dit punt, stuur ons dan een email en wij kijken wat we er aan kunnen doen. 

·        de bijdrage mag niet besteed worden aan eet- en drinkwaren

 

 

 

Voorzover van toepassing worden onderwerpen die in reguliere budgetten thuishoren eruit gefilterd, ook bijvoorbeeld onderwerpen die eigenlijk bij de Servicelijn van de gemeente Nieuwegein (tel. 0800-0230258) of een andere instantie thuishoren.

Dit wordt gecommuniceerd met de indiener(s) als dit het geval blijkt te zijn.

 

Het initiatief mag niet in strijd zijn met bestaand gemeentelijk beleid. In bijzondere gevallen kan aan de gemeente gevraagd worden het beleid aan te passen.

 

De bestuurders van de Stichting beoordelen de aanvragen. Aanvragers worden per email/schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van het wijkoverleg.

Uitbetaling van een door het Wijkoverleg Galecop goedgekeurde aanvraag zal geschieden nadat de buurtactiviteit heeft plaatsgevonden en de penningmeester de betreffende nota’s heeft ontvangen.

 

De projecten moeten worden uitgevoerd voor het einde van het lopende kalenderjaar.

 

Een buurt/organisatie mag 1x per jaar een aanvraag indienen.

 

De aanvragen kunnen worden ingediend bij de penningmeester van het wijkoverleg. De adviseur leefbaarheid van de SWN kan zonodig ondersteuning verlenen bij het opstellen van de aanvraag. (tel. nr. SWN 030-6033748). Ook kan contact worden opgenomen met deze adviseur voor vragen en opmerkingen.