Renovatie Galecopperbrug

Rijkswaterstaat geeft tekst en uitleg

Op 22 april hebben een viertal deelnemers aan de Stichting Wijkoverleg Galecop een rondleiding genoten op de bouwplaats van de renovatie.De rondleiding is door alle deelnemers als uitermate verduidelijkend en zeer interessant ervaren.

De rondleiders van Rijkswaterstaat (de heer Hansen) en van de uitvoerende aannemerscombinatie Galecom (de heer Hermsen), brachten zowel de reden voor deze renovatie als de ingewikkeldheid van zo’n operatie zeer duidelijk naar voren.

Ter plaatse en gehuld in de verplichte Persoonlijke Beschermings Middelen brachten de heer Hansen en Hermsen ons naast, onder en hoog in de Galecopperbrug. We zagen van heel dichtbij wat er allemaal nodig is om de huidige brug, die al zo’n veertig jaar meegaat, zodanig aan te passen dat hij weer minstens dertig jaar mee kan. En al dat werk moet zodanig worden gedaan dat het weg- en scheepvaart verkeer daar minimaal last van heeft. We weten allemaal welke grote rol de brug speelt in het verkeer hier ter plaatse en nationaal als draaipunt van Nederland.

Het waarom en hoe

De huidige brug is eigenlijk “versleten”, niet meer geschikt voor het hedendaagse verkeer. De brug moet sterker gemaakt worden en de brug moet hoger gemaakt worden. Verhoging van één meter van de doorvaarthoogte levert de mogelijkheid voor de binnenvaartschepen om niet meer drie lagen maar vier lagen containers te vervoeren. Dit levert de scheepvaart en uiteindelijk de klanten veel voordeel op. Bovendien wordt nu voldaan aan een Europese norm voor dit soort scheepvaart: de zogenaamde Rijnvaarthoogte. De Galecopperbrug bestaat uit twee bruggen vlak naast elkaar. Eén voor verkeer naar het westen en één voor het verkeer naar het oosten. Tussen beide bruggen is een zeer smalle gleuf.

Om de nodige wijzigingen aan te brengen wordt aan de beide bruggen, aan weerskanten aan de buitenzijde, een nieuwe ligger aangebracht. Deze nieuwe liggers worden zodanig gemaakt dat daarmee de gerepareerde oude brug een meter meer krom/bol getrokken kan worden waardoor de doorvaarthoogte met de genoemde meter toeneemt. De liggers op hun beurt, rusten op een viertal nieuw gebouwde funderingen, die op hun beurt rusten op funderingspalen die 32 meter in de grond steken.

 

Zodra de liggers worden gemonteerd, worden de pilonen (groene palen die boven de brug uitsteken) compleet met de tuidraden in een vijftal nachten bij de fundering langs het water in totaal 50 cm opgevijzeld. Een high-tech klusje dat de nodige aandacht vergt terwijl de wind zich gedeisd moet houden.Nog steeds gebeurt dit allemaal met minimale verstoring voor zowel het rij- als het vaarverkeer, maar niet zònder overlast: tijdens het opvijzelen wordt het betreffende brugdeel volledig afgesloten voor alle verkeer.

 Gevolgen van afsluiting voor de scheepvaart

Voor het aanbrengen van de nieuwe liggers, vooral de twee tussen de beide bruggen in, zou het mooi zijn om het Amsterdam-Rijnkanaal een paar weken te stremmen. Helaas kan dat niet, onder andere vanwege Schiphol, containervaart en allerlei cruiseschepen. Via het Amsterdam-Rijnkanaal, onder de Galecopperbrug door, wordt een aanzienlijk deel van de op Schiphol getankte kerosine aangevoerd. Die aanvoer van kerosine moet zo normaal mogelijk doorgaan. Cruiseschepen varen binnen een strakke planning onder de Galecopperbrug door. In overleg met al deze partijen is de stremming van het kanaal teruggebracht naar enkele dagen.

Gevolgen en effecten voor bewoners van Galecop

Tijdens de rondleiding vernamen wij helaas nogmaals wat we al wisten: er komt (helaas) geen geluidswerende voorziening op de brug op zowel de noord- als de zuid (Galecopse zijde). Wel wordt de aansluiting van het brugdeel op het land aangepast. Volgens de voorlichter zal de nieuwe V-vormige aansluiting in het wegdek ten opzicht van de huidige aansluiting een aanzienlijke reductie van de geluidsbelasting opleveren voor de wijken Galecop en Blokhoeve. Hoewel de ring van Utrecht formeel van de baan is, wist de voorlichter ons te vertellen dat dit idee kennelijk nog steeds in een bureaula of kast ligt bij Rijkswaterstaat (RWS). Door de extra liggers aan de buitenzijde heeft RWS eventueel de mogelijkheid een extra rijbaan toe te voegen. Het spreekt voor zich dat wij als wijkoverleg alert zijn en de ontwikkelingen nauwlettend volgen

 Hinder voor het verkeer van en naar Galecop

De grootste hinder zal zijn vanaf begin juli tot eerste week november 2014, omdat de aannemer dan aan het wegdek werkt. En in het voorjaar van 2015 volgt een vergelijkbare periode.

Veel meer informatie over de gehele gigantisch high-tech klus van ca. € 80 miljoen op:

  • rijkswaterstaat.nl/galecopperbrug

Foto’s en filmpjes op

  • Facebook.com/galecopperbrug
  • twitter@Galecopperbrug
  • http://rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a12/renovatie_galecopperbrug/video/index.aspx

U kunt via www.vanAnaarBeter.nl/galecopperbrug of telefonisch via (gratis) 0800-8002 meer informatie krijgen over de verkeershinder.

Er is ook een vanAnaarBeter-app beschikbaar in de App store of play store.

Simon Kool,

Nieuwegein, 25 april 2014