B & W akkoord met de gewijzigde Omgevingsvisie.

Gewijzigde Ontwikkelingsvisie geaccepteerd
door B en W.


De ontwikkelingsvisie is door onze wijkgenoot Jos de Vries
en namens het Wijknetwerk Batau Zuid beoordeeld en
op details nog bijgesteld.


De uiteindelijke versie is geheel naar tevredenheid van Jos
en de gemeenteraad akkoord bevonden.


Zie voor de laatste versie van de Omgevingsvisie deze link


Jos de Vries is, bij voldoende belangstelling, gaarne bereid een
presentatie te geven over het onderwerp: “regelgeving
ruimtelijke ordening bouwen en milieu” en het effect daarvan
op “onze” ecologische zone.

 

« wijkberichten overzicht