Wijkthema's Batau-Noord

Naast algemene zaken die de wijk betreffen, houdt het wijknetwerk zich ook bezig met thema's. In de linkerkolom kunt u deze thema's terugvinden. Ze kunnen u inzicht geven in hoe het wijknetwerk is opgebouwd en functioneert. 

 

Wat kan het wijknetwerk voor u en de wijk betekenen?
Korte lijnen
Via het wijknetwerk zijn de lijnen met de gemeente kort. Informatie over plannen voor de wijk bereikt het wijknetwerk snel en wordt daar besproken. Het wijknetwerk participeert in en wordt geïnformeerd over projecten als Rijnenburg, de A12 zone en verbreding A2, verkeersveiligheid en bouwprojecten in de wijk, speelvoorzieningen en groenonderhoud.

Wijkbudget
Het wijknetwerk beschikt over een eigen budget waarmee zij kleine projecten in de wijk financieel kan ondersteunen. Bewoners of instellingen kunnen hiertoe een verzoek indienen. Het wijknetwerk ondersteunde o.a. Bouwgein, 25 jaar Muntplein, straatfeesten, parkvolleybal en speelvoorzieningen in het wijkpark. De Snoesje-posteractie op het Muntplein was een initiatief van het wijknetwerk en is in nauwe samenwerking met de winkeliers opgezet.

Wijkkrant
Begin juni 2011 werd met budget van het wijknetwerk de eerste wijkkrant voor Batau-Noord uitgegeven. Deze wijkkrant is dermate goed ontvangen dat zij, na enkele edities, al een vaste waarde in de wijk is geworden. De wijkkrant verschijnt in maart, juni, september en december.

Wat kunt u voor de wijk en het wijknetwerk betekenen?
Oren en ogen van de wijk
U als bewoner bent de oren en ogen van de wijk, u weet wat er speelt in uw buurt, wat er verbeterd kan worden maar ook wat er goed gaat. Uw inbreng is waardevol en in het wijknetwerk van harte welkom!

Meld uw opmerkingen
Heeft u ideeën voor een betere, schonere, gezelligere, veiligere wijk? Wilt u zelf ook iets doen voor de omgeving waarin u woont? Loop eens binnen op één van de vergaderingen (zie Agenda) of stuur een e-mail naar wnwbataunoord@live.nl