Hoe werkt het?

Halloween in Batau-Noord

Halloween in Batau-Noord

Het wijknetwerk beschikt over een eigen wijkbudget. Een deel daarvan is bedoeld voor communicatiedoeleinden van het wijknetwerk zelf, het overige geld kan worden besteedt aan kleine projecten in de wijk.

Met welk idee komt U?

Bewoners die in hun eigen buurt initiatieven willen ontplooien kunnen bij het wijknetwerk een verzoek tot een financiële bijdrage indienen. Het initiatief moet de onderlinge saamhorigheid bevorderen en een meerwaarde voor de betreffende omgeving hebben. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een straatfeest, een gezamenlijke plantenbak, een sporttournooitje voor de jeugd of straat of een "Victor Veilig-pop" op een onveilig punt in de wijk. Het verzoek tot een bijdrage dient vergezeld te gaan van een concreet plan en een eenvoudige financiële specificatie. Het kan ingediend worden via wnwbataunoord@live.nl t.a.v. de financiële commissie. 

Hulp nodig bij het indienen van uw wijkidee?
MOvactor heeft een handige Initiatieven-kompas ontwikkeld die u stap voor stap begeleidt bij het verwezenlijken van uw wijkidee. U kunt ons natuurlijk ook mailen of uw idee mondeling toelichten tijdens onze maandelijkse vergadering van het wijknetwerk.