Rene Hansen

Voorzitter/PR en Communicatie

030 6046240

Kees Koot

Vice-voorzitter/Lid financiele commissie

030-6056362

John Camu

Secretaris

Henk Boer

Lid financiele commissie

030 6052873

Roel Reijenga

Lid financiele commissie/Groen-grijs-blauw/Lid van Klankbordgroep (a.i.)

06 43201364

Carol Brettschneider

Lid fin. cie/GroenGrijsBlauw/Bouw-en infrastr./Rijnenburg/Burgerinit.Heemr.weide

030 6040805

Jos Eras

GroenGrijsBlauw

Marianne Sleyffers

GroenGrijsBlauw

Yvonne van Rossum

GroenGrijsBlauw

Hans Schenk

Winkeliersvereniging Muntplein

Geert Eyck

Websitebeheer, Thema-avonden

Heleen Buwalda

Notuliste

Johan Gadella

Wijkwethouder

030-607 15 30

Wietse Hamming

Wijkagent

Ed Roelofs

Wijkmanager

030-60 71242

Els Reinking

Teamleider Beheer Uitvoering Gemeente Nieuwegein

030-60 71827

Olga Hansen

Wijkkrant

030-60 46240

Yuen Kwan Lam

Mitros - Portefeuillebeheerder

030 880 32 41

Yvonne van Delden

Portaal - Gebiedsadviseur Werkgebied zuid

0800 - 767 82 25