Batau-Noord historie

Het huis De Batau was ook wel bekend onder de naam de Baan of de Baten. Evenals de meeste andere ridderhofsteden in Jutphaas lag De Batau aan de zuidzijde van de Jutphasewetering. Het huis werd omstreeks 1754 gesloopt, maar tot heden bleven nog veel sporen van de Batau bewaard. Zo wordt thans het voorterrein van het kasteel gemarkeerd door een boerderij die hier in 1791 is gebouwd.......de wijk Batau-Noord is gebouwd in de jaren zeventig van de twintigste eeuw.....

....wilt u ons helpen dit verhaal compleet te maken? Wij zijn op zoek naar meer informatie over het ontstaan en de geschiedenis van Batau-Noord. Afbeeldingen zijn ook van harte welkom. 
Mailt of belt u ons via wijkkrantbataunoord@live.nl of 030-60 46240