Team Groen-grijs-blauw

Wijkschouw per fiets juni 2009

Wijkschouw per fiets juni 2009

TeamGroen-Grijs-Blauw 
Deze commissie functioneert goed binnen het wijknetwerk en is belangrijk in de wijk. In klein comité vergadert zij 1x per maand waarna tijdens de maandelijkse wijknetwerkvergadering verslag wordt uitgebracht. De commissie Groen-Grijs-Blauw neemt actie op de aandachtspunten op het gebied van het openbare groen, de bestratingen en de watergangen in de wijk.

De wijkschouw
Het TeamGroen-Grijs-Blauw organiseert ook de jaarlijkse Wijkschouw, die altijd tegen het einde van mei op de fiets wordt gereden. Onderweg staat men stil bij aandachtspunten in de wijk, die via het wijknetwerk of door bewoners zijn aangedragen. Aan de hand van de bevindingen tijdens de schouw wordt een actielijst opgesteld die de gemeente op zijn beurt afhandelt.

Contact
Indien u iets te melden heeft op het gebied van groen-grijs-blauw in de wijk kunt u contact opnemen via groen-grijs-blauw@tele2.nl of via 06-43201364 (Roel Reijenga).
Heeft u interesse om deze commissie te komen versterken en zo meer betrokken te zijn bij uw leefomgeving? Neemt u dan gerust contact op via het genoemde e-mailadres.