Bewoners informatieavond ZHGB Wijkplatform okt. 2019

dinsdag 29 oktober 2019

Het wijkplatform vergadert op dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur. 

Het thema en verdere invulling van deze informatieavond wordt bekendgemaakt via een huis aan huis te verspreiden flyer, houd uw brievenbus dus in de gaten.

Weet dat u welkom bent.

Dit zijn de data in 2019

22 januari, 5 maart, 9 april (bewonersavond in de Beatrixschool, Lohengrinhof), 28 mei, 9 juli, 17 september, 29 oktober, 10 december (mogelijk in het NBC).

U bent van harte welkom, aanmelden graag maar hoeft niet. Aanmelden kan via een mail aan bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl zodat we rekening kunnen houden met uw komst.

De data in 2020

De vergaderdata voor 2020 worden in december vastgesteld, daarna zullen deze worden gepubliceerd op deze pagina.