laatste 'Groenwandeling'van 2019

Door de Groengroep van ons wijkplatform zijn voor 2019 4 groenwandelingen gepland. De eerste drie vonden plaats in april, juni en augustus.

De laatste voor 2019 zal plaatsvinden op donderdag 10 oktober om 14.00 uur.

N.B. Deze groenwandeling stond oorspronkelijk gepland voor 3 oktober maar is dus verzet.

Bewoners zijn welkom mee te lopen; verzoek dit vooraf te melden via info@wijkplatformhzl.nl

Verzamelpunt is bij Buurtplein Zuid. Na afloop een kopje koffie in Fair’s, mits het Buurtplein open is.