Vergaderschema 2018 Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard

 

De reguliere vergaderingen van het wijkplatform voor 2018 zijn als volgt vastgesteld; de vergaderingen zijn op woensdagavond vanaf 20.00 uur in Buurtplein Zuid. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom. Wij stellen aanmelding vooraf op prijs, zodat wij u netjes kunnen ontvangen. De vergaderagenda's worden vooraf op de website geplaatst, de notulen achteraf.

         De data:

         

         17 01 2018                           [verslag]  

         07 03 2018                           [verslag] 

         25 04 2018                           [verslag]  

         20 06 2018                           [verslag]  

         29 08 2018                           [verslag]

         17 10 2018                           [verslag]  

         28 11 2018                            deze vergadering is geannuleerd.

         16 01 2019                            [agenda]