Gezocht: nieuwe voorzitter voor WPHZL

Profielschets, functie-elementen

Profielschets

De voorzitter heeft betrokkenheid bij de drie wijken en is woonachtig in Hoog-Zandveld, Zandveld of Lekboulevard.
De voorzitter geeft dagelijkse leiding aan de Stichting WPHZL en aan het wijkplatform (leden en vrijwilligers).
De voorzitter bewaakt dat het wijkplatform zich binnen het beleid beweegt.
De voorzitter heeft het volledige overzicht van de activiteiten van het wijkplatform.
De voorzitter bewaakt dat het wijkplatform zich richt op zaken voor het algemeen belang van de wijken/bewoners.
De voorzitter heeft het vermogen problemen snel te doorgronden en oplossingsrichtingen te bepalen.
De voorzitter faciliteert de leden en vrijwilligers van het wijkplatform zodanig dat deze kunnen floreren.
De voorzitter onderhoudt de relaties met andere vrijwilliger-organisaties, alsmede met de partners: MOvactor, de gemeente en de politie.
De voorzitter heeft (net als de andere bestuursleden) woordvoerderrecht en verzorgt de PR/Communicatie en persberichten.
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor en eindredacteur van het magazine Wijknieuws.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het wijkplatform, bereidt deze voor en stelt de vergaderagenda vast. De voorzitter organiseert zo nodig onderwerp-gerichte kleinere vergaderingen en/of richt werkteams in. 

Functie elementen

  • Communicatieve en representatieve vaardigheden
  • In staat zowel intern WPHZL te vertegenwoordigen en de beleidsvisie uit te dragen
  • Goede en actieve omgang met leden, vrijwilligers en partners
  • Bevorderen van plezier en gevoel van importantie van de leden en vrijwilligers
  • Inspirerend en motiverend
  • Goed in onderscheiden hoofd- en bijzaken
  • Bevorderen van een goed vergaderklimaat
  • Gericht op uitvoering, resultaten en enthousiasme van leden, vrijwilligers, partners en bewoners
  • Kunnen relativeren en met respect en gevoel voor humor.