April-vergadering wijkplatform HZL en groenwandelingen

April-vergadering wijkplatform HZL schuift een week op!

En: de data van de Groenwandelingen 2019

I.v.m. vakantie schuift de april-vergadering van Wijkplatform HZL een week op en schuift daardoor van 3 april 2019 naar 10 april 2019.

Voorts zijn er door de Groengroep ook voor 2019 weer 4 groenwandelingen gepland, te weten

- donderdag 25 april 15.00 uur

- donderdag 20 juni 19.00 uur

- donderdag 22 augustus 19.00 uur

- donderdag 3 oktober 14.00 uur 
Bewoners zijn welkom mee te lopen; verzoek dit vooraf te melden via info@wijkplatformhzl.nl

 


Verzamelpunt is bij Buurtplein Zuid. Na afloop een kopje koffie in Fair’s, mits het Buurtplein open is.