Vergaderschema 2020 Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard

11 november 2019 t/m 28 februari 2020

 

De reguliere vergaderingen van het wijkplatform voor 2020 zijn als volgt vastgesteld.

De vergaderingen zijn op woensdagavond vanaf 20.00 uur in Buurtplein Zuid en zijn openbaar. U bent van harte welkom. Wij stellen aanmelding vooraf op prijs, zodat wij u netjes kunnen ontvangen.

De vergaderagenda's worden vooraf op de website geplaatst, de notulen achteraf.

         De data:

         22 01 2020                     [agenda]

         18 03 2020                     [agenda]

         13 05 2020                     [agenda]

         01 07 2020                     [agenda]

         23 09 2020                     [agenda] 

         18 11 2020                     [agenda] 

         13 01 2021                     [agenda]